Projects

FLUTEANIMALS

I have been holding flute masterclasses in Moslavačka Slatina at the Vimal holistic resort since 2018. Beautiful nature, great working conditions, wonderful hosts and colleagues and lots of curious and hard-working flutists are absolutely all I need for quality work with children. It is wonderful to follow them as they grow up and realize their dreams and set off on their own life path of conquering the world, while music always stays with them, regardless of whether they continue making music professionally or they have taken another path.

Radionice flaute u Moslavačkoj Slatini održavam u Vimal holistic resortu od 2018. godine. Prekrasna priroda, sjajni uvjeti za rad, divni domaćini te puno znatiželjnih i marljivih flautista su apsolutno sve što mi treba za kvalitetan rad s djecom. Divno je pratiti ih kako odrastaju i ostvaruju svoje snove i kreću u vlastito osvajanje svijeta dok glazba ostaje uvijek uz njih bez obzira nastavljaju li se s njom baviti profesionalno ili su krenuli nekim drugim putem.

test FLAUTA & ME

After many years of joint deliberating and planning, my colleague Matej Zupan, professor of flute at the Music Academy in Ljubljana, and I decided in 2019 to realize a festival that would bring together flute students and professors from the region every two years. The first gathering of Flauta&me flutists was held in Croatia, at the Academy of Music in Zagreb. Getting to know the flute literature of each participating country, presenting new works, expanding the repertoire and promoting the flute as an instrument, but certainly also socializing in a casual festival atmosphere are the main goals of this festival, which continues to travel around the region and is held biennially in a different country each time.

Nakon višegodišnjeg zajedničkog promišljanja i planiranja, kolega Matej Zupan, profesor flaute na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, i ja smo 2019. godine odlučili realizirati festival koji bi svake dvije godine okupljao studente i profesore flaute iz regije. Prvi skup flautista Flauta&ME održan je u Hrvatskoj, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Upoznavanje flautističke literature svake zemlje sudionice, predstavljanje novih djela, proširenje repertoara i promocija flaute kao instrumenta, ali svakako i druženje u neobaveznoj festivalskoj atmosferi glavni su ciljevi ovog festivala koji nastavlja putovati regijom te se biennalno održava svaki puta u nekoj drugoj državi.

test CROATIAN FLUTE MEETING

In 2020, I was elected for president of the Croatian Society of Flutists, which encouraged me to start organizing an international flute festival. The situation during the pandemic was very demanding, but despite all the obstacles we managed to organize the First Croatian Flute Meeting, which was held in November 2021 in Zagreb and Dugo Selo. The festival brought together some of the leading names from the flute world, along with excellent Croatian musicians. All of them held great concerts, lectures, workshops and seminars! I believe that future editions will continue in the same direction of excellence and contribute to the popularization of the flute. I am looking forward to the Second Croatian Flute Meeting in November 2023!

Godine 2020. izabrana sam za predsjednicu Hrvatskog društva flautista što me je ohrabrilo i potaknulo da krenem u organizaciju međunarodnog flautističkog festivala. Vrijeme tijekom pandemije bilo je vrlo zahtjevno, ali usprkos svim preprekama uspjeli smo organizirati Prvi hrvatski skup flautista, koji je održan u studenom 2021. u Zagrebu i Dugom Selu. Festival je okupio neka od vodećih imena iz flautističkog svijeta, uz vrsne hrvatske glazbenike. Svi oni su održali sjajne koncerta, predavanja, radionice i seminare! Vjerujem kako će i buduća izdanja nastavljati u istom pravcu izvrsnosti i doprinijeti popularizaciji flaute. Unaprijed se veselim Drugom hrvatskom skupu flautista u studenom 2023. godine!

test


home
about
biography
blog
projects
chamber music
discography
press
my students
contact / social

© 2022 Renata Penezić

admin: dimitris diavatis ; using hugo split