Mystudents

STUDENTI I UČENICI – 2022./2023.

STUDENTI – Muzička akademija u Zagrebu

Lujka Obratov, 1. godina
Maro Bulić, 2. godina
Lucija Horvat, 2. godina (pauza)
Ana Kovačev, 3. godina
Lucija Družinec, 5. godina

UČENICI – Glazbena škola Pavla Markovca

Aleksandar Dalibaltayan, 3. osnovne
Dita Breka, 5. osnovne
Ina Mihaljević, 6. osnovne
Max Boršić, 3. srednje
Katarina Žaja, 4. srednje

DOSADAŠNJI STUDENTI I UČENICI

MUZIČKA AKADEMIJA U ZAGREBU

DIPLOMSKI STUDIJ

2002. Ruža Raguž
2003. Ana Benić
2006. Gorana Ružić
2007. Mateja Šarlija
2008. Vanja Markesina
2011. Ilijana Korać
2012. Ana Batinica
2012. Jelena Geček
2013. Lucija Petrač
2014. Donka Spasevska
2014. Katarina Horvat
2017. Ivana Mišić
2018. Lucija Stilinović
2018. Marijana Bačelić
2019. Ana Dadić
2019. Ivana Kovačević
2019. Ivana Vukojević
2020. Nives Županić Tica
2021. Iva Primorac


POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ

2013. Tamara Coha Mandić

POSLIJEDIPLOMSKI UMJETNIČKI STUDIJ

2003. Andreja Zlatič
2005. Lidija Ljubičić

UMJETNIČKO USAVRŠAVANJE ZA ORKESTRALNE GLAZBENIKE

2020. Dijana Bistrović
2022. Iva Primorac

PROGRAM STUDENTSKE RAZMJENE ERASUMUS

2006. Sarah Rajtmajer (Sjedinjene Američke Države)
2015. Lara Pytel (Španjolska)
2017. Žofie Součkova (Češka)

GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA, ZAGREB

MATURE
2013. Lucija Stilinović
2017. Iva Primorac
2019. Ana Tutić
2021. Nikolina Csiffary


home
about
biography
blog
projects
chamber music
discography
press
my students
contact / social

© 2022 Renata Penezić

admin: dimitris diavatis ; using hugo split