Musica viva

mv

MUSICA VIVA

Očaravajuća lakoća svirke “Mali presjek glazbene produkcije s Friedrichova dvora daje dosta jasnu sliku onodobnoga komornog stvaralaštva i otkriva znatne tehničke zahtjeve koje su spomenuta djela postavljala pred izvođače. Članovima ansambla Musica viva to očito nije pričinjalo nikakav napor. Način njihova muziciranja, generalno uzevši, samo otkriva očaravajuću lakoću svirke koja uvijek odaje u svakom pogledu suverenog interpreta. Posebno se to odnosi na solističke dionice flaute (Renata Penezić) i oboe (Branko Mihanović), osobito kada je riječ o izrazito solistički tretiranim dionicama, primjerice u Faschovoj sonati za flautu, obou, violinu i continuo, ili sonatama J. J. Quantza i Friedricha Velikog. Šarm fino dorađena komornog muziciranja osigurava dojam ugode i dobra raspoloženja koje izaziva slušanje ove kompaktne ploče. To je svakako glazba za ljubitelje tihe svirke, koji užitak više nalaze u nijansama nego u snažnim kontrastima. “ Bosiljka Perić Kempf, Vijenac

Eminentni zagrebački umjetnici, članovi Zagrebačke filharmonije, solisti i profesori Muzičke akademije u Zagrebu udružili su svoje umijeće i ljubav prema glazbi surađujući već dugi niz godina u ansamblu Musica Viva. Ansambl je osnovala još davne 1998. godine ugledna glazbenica ,čembalistica i profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu , Višnja Mažuran.
Zahvaljujući brojnim nastupima i visokoj umjetničkoj kvaliteti, profilirao se kao jedan od vodećih ansambala te vrste u Hrvatskoj nailazeći na nepodijeljene simpatije publike i struke.
Na repertoaru Musica Vive nalaze se autori koji pripadaju baroknom razdoblju ali isto tako i njegovim rubnim razdobljima poput rokokoa, pretklasike ili kasne rensanse. Musica Viva u svojim interpretacijama ujedinjuje visoki profesionalizam, odlično poznavanje stilskih odrednica pojedinih razdoblja, te sjajnu uigranost koja njihovu svirku čini izbrušenom do najsitnijih detalja. U izdanju diskografske kuće Aquarius izašle su dvije kompaktne ploče Musica Vive: “Glazba na dvoru Friedricha velikog” I “Božićni koncerti” koji je 2006. godine dobio nagradu Porin za najbolju izvedbu solističke ili komorne skladbe. U ansamblu Musica Viva trenutno djeluju vrsni hrvatski glazbenici, Renata Penezić-flauta, Branko Mihanović-oboa, Jasen Chelfi-violončelo i Franjo Bilić-čembalo.

Eminent artists from Zagreb, members of the Zagreb Philharmonic Orchestra, soloists and professors at Music Academy in Zagreb have combined their skills and love for music with long time collaboration in the ensemble Musica Viva. Ensemble was founded in 1998 by respected musician, harpsichordist and professor at the Music Academy in Zagreb, Višnja Mažuran. Thanks to numerous performances and high artistic quality, ensemble Musica Viva, has become one of the leading ensembles of its kind in Croatia with undivided sympathy from the audience and the music critics. The repertoire of Musica Viva ensemble includes authors who belong to the baroque period but also includes authors who belong to the periods such as rococo, preclassic or late renaissance. Musica Viva in its interpretations unites high professionalism, broad knowledge of the stylistic determinants of individual periods and unity of playing which is perfectly made to the smallest detail. Two compact discs by Musica Viva have been released by Aquarius:
“Music at the Court of Friedrich the Great”and “Christmas Concerts” which in 2006 received Porin Award for best performance of a solo or chamber composition. Current members of ensemble Musica Viva are excellent Croatian musicians, Renata Penezić-flute, Branko Mihanović-oboe, Jasen Chelfi-cello and Franjo Bilić-harpsichord.


home
about
biography
blog
projects
chamber music
discography
press
my students
contact / social

© 2022 Renata Penezić

admin: dimitris diavatis ; using hugo split